Slider

Kontakt

Zveza slovenskih žena

zenske@slo.at, 0436/51430022

Gabelsbergerstraße 5/2, Celovec/Klagenfurt

Zveza slovenskih žena ima svoje korenine v narodno osvobodilni borbi slovenskega naroda, gradi na svojih tradicijah in je protifašistična demokratična organizacija. Deluje med vsemi ženskami na Koroškem, ne glede na narodnost, veroizpoved in politično prepričanje.

Njen cilj je: utrditi in dvigniti narodno zavest med slovenskimi ženskami, gojiti med ženskami ljubezen do lastnega naroda in spoštovanje do drugih narodov, utrditi prijateljske odnose med vsemi narodi na osnovi resnične politične, narodne, socialne in kulturne enakopravnosti. Zveza slovenskih žena se bori proti nacionalizmu, neofašizmu in proti podpihovanju novih vojn. Zavzema se za dvig življenjskega standarda delovnih ljudi, predvsem za izboljšanje življenjskih in delovnih pogojev kmetic in delavk, za socialno varstvo in zaščito vseh zaposlenih mater in njihovih otrok, je proti izkoriščanju odraščajoče mladine, je za pravično in delu primerno plačo žensk in doraščajoče mladine v vseh podjetjih in obratih.

Zveza slovenskih žena se poleg tega bori proti vsakemu poskusu nacionalnega in socialnega zatiranja ter proti odtujevanju koroških Slovencev, predvsem slovenske mladine, od svoje materinščine in od slovenske kulture, zavzema se za dosledno izpolnitev vseh pravic koroških Slovencev, kakor jim pripadajo po členu 7 Avstrijske državne pogodbe ter za enakopravnost  žensk v vseh šolah, ustanovah in poklicih, predvsem za dostop k splošni in strokovni izobrazbi vseh vrst.